Vikarbooking til plejecentre

Vikarbooking til plejecentre

Hvorfor bruger plejecentrene CAS Vikarbooking systemet til booking af interne afløsere?

Vi spørger ofte plejecentrene om hvordan de vurderer vikarbooking systemet. Her er de mest udbredte tilbagemeldinger: Et større fokus på ledelsesopgaver, øget medarbejder trivsel samt fokus på brugervenlighed. Disse udbytter er i sidste ende med til at skabe en bedre borgerservice.

 

Større fokus på ledelsesopgaver

Vikarbooking systemet frigør ressourcer til ledelsesopgaver på plejecentrene

 "Vi sparer en masse tid i hverdagen på at booke vikarer i vikarbooking systemet, fremfor at skrive sms’er og ringe til dem. Jeg kan mærke, at vi har fået et meget større fokus på vores ledelsesopgaver."  

 

 

Camilla Latifi

- Teamleder på Plejecenter Hørgården

Systemet er udviklet til at skabe bedre rammer for vagtplanlæggerne/teamlederne, når de skal booke deres afløsere på afdelingerne. Vikarbookingen foregår på den måde, at vagtplanlæggerne opretter vagterne inde i systemet og derfra bliver vagten sendt af sted til afløsernes telefon-APP, hvor afløserne har mulighed for at tage aktion, ved at melde sig interesseret eller booke den pågældende vagt.

Hele processen er super nem og effektiv og sparer plejecentrene masser af tid i hverdagen. 

 

Øget medarbejder trivsel og mindre stress

Vi hører ofte fra plejecentre at medarbejdere oplever mindre stress og bedre trivsel som følge af den effektivisering som medarbejderne oplever i hverdagen.

”Medarbejdertilfredsheden hos vores afløsere er blevet markant bedre efter vi har fået vikarbookingsystemet. Vores afløsere får et godt overblik over vagter i app’en og slipper for opkald og sms’er fra vagtplanlæggerne. De har alle den samme mulighed for at komme til fadet og få deres egen andel af vagterne.  Tilfredsheden hos afløserne gør, at vi på Hørgården kan holde længere tid på dem, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for.”

 

 

Kirsten Hoffensetz

- Teamleder på Plejecenter Hørgården

 

Afløserne får et godt overblik over ’ledige vagter’ og ’egne vagter’ samt relevante notifikationer på vikar-app’en. app’en tager 5 sekunder at downloade på mobilen og derfra er afløseren klar til at ’booke’ vagter i app’en.

 

Vikarbooking systemet er udviklet på den måde, at vagtplanlæggerne selv bestemmer, hvilke afløsere som skal have udbudt vagterne – det betyder, at vagtplanlæggerne selv kan fordele vagterne ud på et større antal afløsere, så flere medarbejdere kan få deres andel af vagter. I sidste ende skaber systemet nogle bedre arbejdsvilkår for afløserne, og i tilfældet med Plejecenter Hørgården har det resulteret i en øget medarbejder trivsel.

  

Fokus på brugervenlighed

Vikarbooking systemet er nemt og brugervenligt. Det tager under én ½ dag at blive fortrolig med systemet, og så snart løsvikarerne er registreret i systemet, kan systemet tages i brug. Systemet er webbaseret, og kræver blot et login for at få adgang.  Brugervenligheden gør, at det ikke er vanskeligt at tage i brug, men snarere meget enkelt. Dette gælder både for afløserne og vagtplanlæggerne.

”Med CAS Vikarbooking systemet gør det arbejdslivet meget nemmere for vagtplanlæggere på Møllehuset. Løsningen er super brugervenlig og gør det nemt at oprette og udbyde vagterne til vores afløsere, samtidig har vores afløsere også været hurtige til at blive fortrolige med vikar-appen og taget en masse vagter.”

 

 

Iris Boye,

- Afdelingsleder på Plejecenter Møllehuset

 

 

 

Kontakt os og hør hvordan jeres plejecenter kan frigøre ressourcer på vikarbooking!

Kontakt CAS Vikarbooking

Eller ring 333 84 111

"Systemet er let at bruge og vi sparer meget tid i det daglige. Alle faste medarbejdere i Blindenetværket (ca. 80) er på kort tid blevet fortrolige med vikarbookingssystemet."

Ben Soltane, Gentofte kommune
- Teamleder fra Blindenetværket

"Opsætning og instruktion tog en ½ dag, så var vi kørende. Smart app til vikarerne."

Carsten Nielsen, 
Gentofte Kommune

- Teamleder fra Broen

Udvalgte referencer

Center Amager
Børneringen - en paraplyorganisation for selvejende og private institutioner for børn og unge
Center Amager