Institutioner

BOOKINGSYSTEM TIL
INSTITUTIONER OG BOTILBUD

Bruger jeres institution meget tid på vikaradministration? Hvis ja, så er der hjælp at hente.

CAS Vikarbooking er et app baseret vikarbooking system, der er målrettet institutionernes daglige administration af vikarer. Med CAS vikarbooking system i brug kan I spare tid, som kan bruges mere værdifuldt. Systemet er udviklet i samarbejde med vagtplanlæggere i botilbud.

BEREGN INSTITUTIONENS BESPARELSE

Besparelses beregning

Få mere at vide om alle institutionens fordele ved at anvende CAS Vikarbooking og hør hvad vores kunder siger.


Indtast antal vikarer og få oplyst institutionens potentielle årlige besparelse:


Besparelse: {{temp_savings}} kr.

Fokus på pædagogikken

Systemet er yderst brugervenligt og kan spare tid hos den enkelte institution. Vikarbooking systemet reducerer den administrative opgave på vikarer og giver dermed mere tid og ressourcer til fokus på pædagogik og det sundhedsfaglige arbejde.

Book via app

Til vikarbooking systemet medfølger en app til vikarerne, som gør det nemt at booke vagter. App'en er brugervenlig og let at overskue. Og så er den let at tage i brug.

Effektiv kommunikation 

Skal jeres institution bruge en vikar i morgen tidlig, så tager det kun et øjeblik at informere relevante vikarer om den ledige vagt / tjenestetid. Vikaren får besked via app'en, og kan på få sekunder ’booke’ vagten. Når vagten er ’booket’ får institutionen besked herom, ligesom systemet opdateres med det samme.

Systemet er let at tage i brug

Det tager under én ½ dag at blive fortrolig med systemet, og så snart løsvikarerne er registreret i systemet, kan systemet tages i brug. Systemet er webbaseret, og kræver blot et login for at få adgang.

Undgå overbookning

Systemet hjælper med at styre fordelingen af vagter, så utilsigtet overbookning af enkelte vikarer undgås. Kun vikarer som har lov til at tage en vagt informeres om en ledig vagt. Vikarer som har opbrugt deres kvote, får ikke besked om ledige vagter. 

Systemets sikring mod overbooking er specielt tiltænkt mod døgninstitutioner, hvor løsvikarerne kan være tilbøjelige til at tage vagter både om dagen, om aftenen og om natten.

Institutioner med individuelle behov

Systemet kan indstilles eller skræddersyes mere eller mindre efter institutionens individuelle behov, og skulle der være et ønske som ligger udenfor systemets rammer, så er det værd at spørge CAS' systemudviklere. Så finder vi en løsning i fællesskab.

Kontakt os og hør hvordan I kan spare tid og penge på vikarbooking.

Kontakt CAS Vikarbooking

Eller ring 333 84 111

"Systemet er let at bruge og vi sparer meget tid i det daglige. Alle faste medarbejdere i Blindenetværket (ca. 80) er på kort tid blevet fortrolige med vikarbookingssystemet."

Ben Soltane, Gentofte kommune
- Teamleder fra Blindenetværket

"Opsætning og instruktion tog en ½ dag, så var vi kørende. Smart app til vikarerne."

Carsten Nielsen, 
Gentofte Kommune

- Teamleder fra Broen

Udvalgte referencer

Børneringen - en paraplyorganisation for selvejende og private institutioner for børn og unge
Center Amager