Bookingsystem til vikarer i botilbud

Bookingsystem til vikarer i botilbud

Ved I hvor meget tid I bruger på at booke interne vikarer?

Mange botilbud kender ikke helt omfanget af ressourcer de bruger på at booke vikarer til vagter i løbet af året. Men det er ofte meget mere tid end man ønsker og vagtplanlæggere bliver jævnligt forstyrret i deres arbejde fordi de skal sikre sig at der er nogen til at tage vagterne så borgerne kan få den service de skal have.

 

Få mere tid til ledelse

Vagtplanlæggere på botilbud er som regel afdelingsledere eller teamkoordinatorer. Vagtplanlæggerne har ofte mange andre ledelsesopgaver, som de ikke kan overkomme, fordi arbejdet med at skaffe vikarer og kommunikere med vikarerne tager lang tid og fjerner fokus fra andre ledelsesopgaver. Vi hører fra mange botilbudsledere og vagtplanlæggere, at CAS Vikarbooking har givet dem meget mere tid til at varetage ledelsesopgaver, som ellers måtte skydes i baggrunden.

 

Få mere tilfredse medarbejdere

Fordi CAS Vikarbooking systemet giver overblik over vikarer og vagter og gør det let at udbyde og tage vagter, bliver både vagtplanlæggere og vikarer mere tilfredse med deres arbejde.

 

Bedre borgerservice

Vi får oftere og oftere tilbagemelding fra forstandere og centerledere om at vikarbooking systemet har styrket vagtplanlæggerne i deres arbejde, som skal føre til bedre service for beboerne. Det er også markant, at vikarerne er så tilfredse med den måde som de selv kan tage vagter og har overblik over egne vagter, at vikarerne bliver længere knyttet til et botilbud. Mere tilfredse og mere erfarne og stabile vikarer fører til en bedre service til borgerne på botilbuddene.

 

Er vikarbooking systemet vanskeligt at tage i brug?

Mange botilbud har erfaring med at nye it-systemer kan være komplicerede og tidskrævende at tage i brug og man kan være bekymret for om botilbuddet kan overkomme at få endnu et nyt it-system. Hertil kan vi svare, at næsten alle tilbagemeldinger fra botilbud lyder på, at det har været overraskende nemt at tage CAS Vikarbooking systemet i brug.
Det tager under én ½ dag at blive fortrolig med systemet, og så snart løsvikarerne er registreret i systemet, kan systemet tages i brug. Systemet er webbaseret, og kræver blot et login for at få adgang.

Hvad indeholder CAS Vikarbooking systemet?

CAS Vikarbooking er et app-baseret vikarbooking system, der er målrettet institutionernes daglige administration af interne vikarer.
Vagtplanlæggere og vikarer har en administratoradgang med kalender, vagter og vikarer, hvor de kan udbyde vagterne til vikarerne.

Vikarer installerer en app på deres telefon og modtager derefter tilbud om de udbudte vagter gennem telefon app’en. Vikarerne kan booke vagter i app’en og sende beskeder om vagter til vagplanlæggeren.
Al kommunikation med vikarer foregår gennem app’en, mens vikarplanlæggere har overblik over udbudte og tagne vagter på deres computer. Vagtplanlæggere har også adgang til en statistik over hvem der har taget vagter hvornår.

Vikarbooking systemet holder selv øje med at vikarer ikke får flere timer end aftalt i overenskomst og at arbejdstidsregler overholdes, f.eks. 11 timers reglen.

 

Kunderne siger

 

 • ”Vi har på Thea haft glæde af systemet. Det har gjort det nemmere og hurtigere, at ligge vagter ud til vores vikarer. Vikarbooking er med til, at skabe bedre overblik og der er i den tid vi har brugt det, sket forbedringer i systemet. Vi har ikke oplevet nogle forstyrrelser i form af, at systemet er gået ned eller andet. Vores vikarer udtrykker også tilfredshed med, at bruge Vikarbooking via deres mobiltelefon.”
  Klaus Nielsen
  – Pædagogisk koordinator på Bostedet Thea, OK Fonden

 

 • ”Systemet sikrer en effektivitet i den daglige drift, og vi kan derfor frigøre ressourcer til de vigtigste opgaver i institutionen. Det betyder, at vi har mere tid til at fokusere på vores beboers trivsel og det sundhedsmæssige arbejde, og det er vi rigtig glade for”
  Betina Andersen
  - Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune

 

 • "Systemet er let at bruge og vi sparer meget tid i det daglige. Alle faste medarbejdere på Blindenetværket (ca. 80) er blevet fortrolig med vikarbookingsystemet." Ben Soltane
  - Teamleder fra Blindenetværket, Gentofte Kommune

BEREGN INSTITUTIONENS BESPARELSE

Nedenstående beregning er baseret på et gennemsnit af beregninger fra botilbud på besparelser ved brug af vikarbooking system.

Besparelses beregning

Få mere at vide om alle institutionens fordele ved at anvende CAS Vikarbooking og hør hvad vores kunder siger.


Indtast antal vikarer og få oplyst institutionens potentielle årlige besparelse:


Besparelse: {{temp_savings}} kr.

Kontakt os og hør hvordan jeres botilbud kan frigører ressourcer på booking af interne vikarer!

Kontakt CAS Vikarbooking

Eller ring 333 84 111

"Systemet er let at bruge og vi sparer meget tid i det daglige. Alle faste medarbejdere i Blindenetværket (ca. 80) er på kort tid blevet fortrolige med vikarbookingssystemet."

Ben Soltane, Gentofte kommune
- Teamleder fra Blindenetværket

"Opsætning og instruktion tog en ½ dag, så var vi kørende. Smart app til vikarerne."

Carsten Nielsen, 
Gentofte Kommune

- Teamleder fra Broen

Udvalgte referencer

Center Amager
Børneringen - en paraplyorganisation for selvejende og private institutioner for børn og unge
Center Amager